တောင်အာဖရိက

More: Capetown , ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ် , ဆိပ်ကမ်းအဲလစ်ဇဘက် , က Pretoria , ဒါဗန်