စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအားဖြင့်အလေးချိန်ကိုဆုံးရှုံး